Zarządzenie Nr 0151-IV/39/76/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 05 września 2006 r.

w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokalu użytkowego w Zamku w Zebrzydowicach.

Na podstawie § 1 pkt. 9 Uchwały Nr XXVIII/299/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Na wniosek Dyrektora GOK w Zebrzydowicach, na podstawie protokołu z negocjacji - postanawiam podwyższyć Państwu Monice i Andrzejowi Biegun - czynsz miesięczny za wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w obiekcie Zamku w Zebrzydowicach, przy ulicy Ks. A. Janusza 21, tj. za lokal mieszczący się na parterze o pow. 76,95 m2 wraz z przynależnymi sanitariatami oraz za ogródek letni o pow.30 m2 do kwoty : 819,68 zł netto + należny podatek VAT (od maja do października) oraz 707,30 zł netto + należny podatek VAT (od listopada do kwietnia) w okresie na czas trwania umowy.

§ 2

Na wniosek Dyrektora GOK w Zebrzydowicach - postanawiam podwyższyć Państwu Monice i Andrzejowi Biegun - czynsz za jeden dzień wynajmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w obiekcie Zamku w Zebrzydowicach, przy ulicy Ks. A. Janusza 21, tj. za lokal mieszczący się na parterze o pow. 55,74 m2 (t.zw. "sala lustrzana" do kwoty: 50,00 zł netto + należny podatek VAT.

§ 3

Na wniosek Dyrektora GOK w Zebrzydowicach - postanawiam obniżyć Państwu Monice i Andrzejowi Biegun - czynsz miesięczny za wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w obiekcie Zamku w Zebrzydowicach, przy ulicy Ks. A. Janusza 21, tj. za lokal mieszczący się na parterze o pow. 76,95 m2 wraz z przynależnymi sanitariatami oraz za ogródek letni o pow. 30 m2 do kwoty: 10,00 zł netto + należny podatek VAT w okresie czasu od zawarcia umowy do 31.12.2006r.

§ 4

Na wniosek Dyrektora GOK w Zebrzydowicach - postanawiam obniżyć Państwu Monice i Andrzejowi Biegun - czynsz miesięczny za wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w obiekcie Zamku w Zebrzydowicach, przy ulicy Ks. A. Janusza 21, tj. za lokal mieszczący się na parterze o pow. 76,95 m2 wraz z przynależnymi sanitariatami oraz za ogródek letni o pow. 30 m2 o 50 %, tj. do kwoty 353,65 zł netto + należny podatek VAT w okresie czasu od 01.01.2007r. do 30.04.2007r.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy oraz Dyrektorowi GOK w Zebrzydowicach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia czynszu za wynajem lokalu użytkowego w Zamku w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:07.11.2006 12:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:07.11.2006 12:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 60