Uchwała Nr XLII/452/06
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie: przeznaczenia środków pieniężnych jako dotacji celowej dla Województwa śląskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zadania pn. "Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 937 z DP S 2627 w m. Kończyce Małe".

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 167 pkt. 2 ust. 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 17.500,00 zł, słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych, na dotację na częściowe pokrycie kosztów zadania pn. "Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 937 z DP S 2627 w m. Kończyce Małe".

§ 2

Zawrzeć stosowną umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Województwem Śląskim, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: przeznaczenia środków pieniężnych jako dotacji celowej dla Województwa śląskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zadania pn. "Opracowanie projektu prz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.10.2006 12:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.10.2006 12:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 100