Zarządzenie Nr 0151-IV/37/72/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 24 sierpnia 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać następujących przesunięć w wydatkach:

1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  zmniejszyć rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 10.000,00 zł
    wydatki bieżące - 10.000,00 zł    
 
  zwiększyć rozdz.60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 10.000,00 zł
    wydatki majątkowe - 10.000,00 zł    
 
§ 2
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach pomiędzy paragrafami:
 
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  zmniejszyć    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł
 
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  zwiększyć    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł
 
2. w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.200,00 zł
  zwiększyć § 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę 3.200,00 zł
 
§ 3
 
Dokonać podziału rezerwy ogólnej
 
z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 5.600,00 zł
 
na dz. 710 - Działalność usługowa    
  rozdz. 71035 - Cmentarze    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 5.600,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.09.2006 14:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.09.2006 14:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 63