Zarządzenie Nr 0151-IV/37/71/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pobierania danych z operatu ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Zarządzam, co następuje

§ 1

Udzielam pełnomocnictwa geodecie uprawnionemu - Panu Erhardowi Pelucha, legitymującemu się dowodem osobistym WL-7710988, wydanym przez Kierownika WSA Urzędu Miasta w Cieszynie do pobierania danych z operatu ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Zebrzydowice

§ 2

Pełnomocnictwo udzielam na okres od 25 sierpnia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2006r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pobierania danych z operatu ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.09.2006 14:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.09.2006 14:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 55