Zarządzenie Nr 0151-IV/37/70/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 24.08.2006 r.

w sprawie obniżenia stawki czynszu dla PGL "Zdrowie" w Kaczycach.

Na podstawie § 1 pkt 10 Uchwały Nr XXVIII/299/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu

Zarządzam, co następuje

§ 1

Na wniosek Praktyki Grupowej Lekarzy "Zdrowie" S.C. w Kaczycach - postanawiam obniżyć PGL "Zdrowie" S.C. w Kaczycach stawkę czynszu za wynajem lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ul. G. Morcinka 17 w Kaczycach, tj. czynsz wynikający z Umowy najmu Nr PR. 71442 - 1/04 z dnia 8 kwietnia 2004 r. do kwoty : 300,00 zł netto w okresie czasu od 1 września 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie obniżenia stawki czynszu dla PGL "Zdrowie" w Kaczycach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.09.2006 14:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.09.2006 14:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 61