Zarządzenie Nr 0151-IV/34/67/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 08 sierpnia 2006 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

Na podst. art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2014 z późn. zmianami )

Zarządzam:

§ 1

  1. Przyjąć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. stanowiącą załączniki do niniejszego zarządzenia.

  2. Przedłożyć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.09.2006 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.09.2006 14:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 52