ZARZĄDZENIE Nr 0151-IV/34/66/06

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 08. sierpnia 2006 r.

w sprawie : przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674/ oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, oraz Uchwały Rady Gminy Zebrzydowice nr XXXV / 379 /05 z dnia 29 listopada 2005r w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela

zarządzam co następuje :

§ 1

Przyznać dyrektorom placówek oświatowych dodatek motywacyjny od dnia 01 września 2006r. do dnia 28 lutego 2007 r. w wysokości:

a) Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych - mgr Joanna Hanzel - 10 %
b) Zespół Szkół w Zebrzydowicach - mgr Czesława Haczek - 15 %
c) Zespół Szkół w Kaczycach - mgr Janusz Sikora - 15 %
d) Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych - mgr Jolanta Fuchs - 10 %
e) Gminne Publiczne Przedszkole w Zebrzydowicach - mgr Maria Wawrzyczek - 20 %

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2006 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.09.2006 14:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.09.2006 14:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 50