Zarządzenie Nr 0151-IV/30/61
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 06 lipca 2006 r.

w sprawie: przygotowania do przekazania majątku Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych.

Na podstawie: Art. 100 § 2 ust 4 ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., (tj., Dz.U.98.21.94 z późn. zmn.)

Zarządzam, co następuje

§ 1

  1. Przygotować do przekazania majątek Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych.

  2. Przekazania dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, oraz w oparciu inne przepisy dot gospodarowania mieniem komunalnym.

  3. Z przekazania sporządzić protokół z którego 1 egzemplarz należy przekazać organowi prowadzącemu szkołę.

§ 2

Wykonanie powierzą się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Andrzejowi Czakonowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: przygotowania do przekazania majątku Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.09.2006 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.09.2006 14:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 53