ZARZĄDZENIE Nr 0151-IV/30/57/06

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 06 lipca 2006 r.

w sprawie: powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), w związku z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity - Dz.U. z 2003 Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ), na wniosek Pani Magdaleny Żegarskiej

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Żegarskiej - nauczyciela Gimnazjum przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1. Czesława Haczek - dyrektor szkoły
2. Jadwiga Wąsowicz - ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej
- kwalifikacje w zakresie historii i edukacji regionalnej
3. Beata Majewska - ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej
- specjalność historia
4. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

§ 2

Postępowanie egzaminacyjne wyznaczam na dzień 25 lipca 2006 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.09.2006 14:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.09.2006 14:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 48