Z A R Z Ą D Z E N I E Nr SG-0151-IV/24/49/06

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 06 czerwca 2006 r.

w sprawie: zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Zebrzydowice Nr SG-0151-IV/1/4/06 z dnia 03 stycznia 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art 41 ust i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz.U.Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami).

Zarządzam co następuje :

 1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr SG-0151-IV/1/4/06 z dnia 03 stycznia 2006 r. :

  1) zmniejszyć punkt I " funkcjonowanie Gminnej Komisji RPA ......", o kwotę 1 300,00 zł.,
  2) zlikwidować ppkt. 4 w punkcie II " dofinansowanie do obozów terapeutycznych" w wysokości 500,00 zł.,
  3) zmniejszyć punkt IV ppkt. 3 " realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci ...", o kwotę 1 600,00 zł.,
  4) zlikwidować ppkt. 5 w punkcie IV " publikacje związane z realizacją GPPiRPA w lokalnej gazecie .", w wysokości 500,00 zł.,
  5) zmniejszyć punkt III ppkt.1 " finansowanie obozów, kolonii, ferii zimowych ... .", o kwotę 1 000,00 zł.,
  6) zwiększyć punkt IV ppkt. 3 " finansowanie lokalnych imprez sportowych, rozrywkowych dla dzieci i młodzieży..", o kwotę 1 700,00 zł.

 2. Dodaje się w punkcie III nowy ppkt.5 o treści : " podejmowanie działań policji dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z przebywania w miejscach publicznych obywateli po spożyciu alkoholu a szczególnie młodzieży"- koszt realizacji 3 200,00 zł..

 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Zebrzydowice Nr SG-0151-IV/1/4/06 z dnia 03 stycznia 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:27.06.2006 15:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:29.06.2006 10:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 52