ZARZĄDZENIE NR 0151-IV/24/48/06

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 6. czerwca 2006 r.

w sprawie : Zatwierdzenia "Projektów Organizacyjnych" szkół i Gminnego Przedszkola Publicznego na rok szkolny 2006 / 2007

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 5c pkt 3, art.34 a ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r z późniejszymi zmianami/, oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice Nr 0151-IV/11/27/06 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2006/07

zarządzam co następuje :

 1. Zatwierdza się "Projekty Organizacyjne" na rok szkolny 2006 / 07:

  1) Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Kończycach Małych,
  2) Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych,
  3) Zespołu Szkół w Zebrzydowicach, tj. Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego i Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego,
  4) Zespołu Szkół w Kaczycach im. Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
  5) Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach wraz z Oddziałami:
  - w Zebrzydowicach
  - w Kończycach Małych
  - w Kaczycach
  - w Marklowicach Górnych

  stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Placówek Oświatowych.

 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2006r.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki do wglądu u Sekretarza Gminy w pokoju nr 4 (I piętro)

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : Zatwierdzenia "Projektów Organizacyjnych" szkół i Gminnego Przedszkola Publicznego na rok szkolny 2006 / 2007
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:27.06.2006 15:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:27.06.2006 15:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 57