Zarządzenie Nr 0151-IV/23/45/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego

Na podstawie art. 23 ust 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z 1998 r. z późn. zmianami

Zarządzam, co następuje

§ 1

W celu współdziałania z Krajowym Biurem Wyborczym w sprawach dotyczących wyborów ustanawiam urzędnika wyborczego w osobie sekretarza gminy mgr. Piotra Fojcika.

§ 2

Traci moc uchwała zarządu nr XXXIX/63/99 z 8 grudnia 1999 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:27.06.2006 15:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:27.06.2006 15:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 54