Zarządzenie Nr 0151-IV/22/44/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 24 maja 2006 rok.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr 249 poz. 2014 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać przesunięć w wydatkach:

1. w dz. 710 - Działalność usługowa    
  rozdz. 71035 - Cmentarze    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 400,00 zł
    w tym wynagrodzenia - 400,00 zł    
  zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 400,00 zł
 
§ 2
 
Ustalić układ wykonawczy do zmiany budżetu oraz przesunięcia w wydatkach pomiędzy rozdziałami i paragrafami
 
1. w dz. 710 - Działalność usługowa    
  rozdz. 71035 - Cmentarze    
  zmniejszyć § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400,00 zł
  § 4260 - Zakup energii o kwotę 1.100,00 zł
  § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 2.000,00 zł
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł
 
2. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł
  zwiększyć § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł
 
3. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 4140 - Wpłaty na PFRON o kwotę 540,00 zł
  § 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 330,00 zł
 
  zwiększyć § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 330,00 zł
  § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 270,00 zł
 
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  zwiększyć § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 270,00 zł
 
4. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej    
  zmniejszyć § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 900,00 zł
  zwiększyć § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900,00 zł
 
§ 3
 
Dokonać przesunięcia z rezerwy ogólnej
 
z: dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 1.000,00 zł
 
na: dz. 710 - Działalność usługowa    
  rozdz. 71035 - Cmentarze    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.000,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:27.06.2006 15:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:27.06.2006 15:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 46