Zarządzenie Nr 0151-IV/21/42/2006
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 16 maja 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2014 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać przesunięcia w wydatkach:

w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.444,00 zł
  zwiększyć wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.444,00 zł
 
§ 2
 
Ustalić układ wykonawczy do zmiany budżetu na 2006 rok:
 
w dz. 801- Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
   
  zmniejszyć § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.444,00 zł
  zwiększyć § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.444,00 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:27.06.2006 15:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:27.06.2006 15:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 59