Zarządzenie Nr 0151-IV/16/34/2006
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 12 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2014 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać przesunięcia w wydatkach

1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  zmniejszyć - wydatki majątkowe o kwotę 6.434,77 zł
  zwiększyć - wydatki bieżące o kwotę 6.434,77 zł
 
2. w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92695 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć - wydatki majątkowe o kwotę 5.250,00 zł
  zwiększyć - wydatki bieżące o kwotę 5.250,00 zł
 
§ 2
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach pomiędzy paragrafami:
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.434,77 zł
  zwiększyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 6.434,77 zł
 
2. w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92695 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.250,00 zł
  zwiększyć § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 5.250,00 zł
 
§ 3
 
Dokonać przesunięcia z rezerwy ogólnej
 
z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 26.300,00 zł
 
na dz. 926 - Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92695 - Pozostała działalność    
  § 4270 - Zakup usług remontowych kwotę 26.300,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:27.06.2006 15:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:27.06.2006 15:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 69