Prowadzone ewidencje i rejestry

Rejestry (zbiory danych osobowych) zgłoszone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych:

1. Skargi i wnioski

księga rejestrowa nr 005767

2. Gospodarka Komunalna

księga rejestrowa nr 006662

3. Grunty

księga rejestrowa nr 001947

4. Architektura - pozwolenie budowlane

księga rejestrowa nr 001949

5. Podatki

księga rejestrowa nr 002075

6. Urząd stanu cywilnego

księga rejestrowa nr 001438

7. Rejestracja i pobór

księga rejestrowa nr 005766

8. Ewidencja ludności

księga rejestrowa nr 001456

9. Komunikacja

księga rejestrowa nr 001512

10.Dodatki mieszkaniowe

księga rejestrowa nr 001946

11.Numeracja nieruchomości

księga rejestrowa nr 001948

12.Gospodarka przestrzenna

księga rejestrowa nr 001950

Pozostałe rejestry

1. Ewidencja działalności gospodarczej.
2. Kadry.
3. Rejestr radnych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry i ewidencje Urzędu Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:31.07.2003 16:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:31.07.2003 16:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 296