Zebrzydowice, dnia 16.05.2006 r.

IR- przetarg 17/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693-307 fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie p/powodziowe ujęcia - przepompowni TOM w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej.

Zakres robót:

  • demontaż dachu
  • podniesienie ścian nośnych
  • wykonanie więźby dachowej
  • wykonanie pokrycia z blachy dachówkopodobnej
  • przeróbki instalacji wewnętrznych / elektryczna, technologia, wod.-kan. /

CPV 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3

Termin realizacji opracowania: do dnia 31.08.2006 r.

Wadium w wysokości 1.500,00 zł należy wnieść zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, lub przelewem na konto Urzędu Gminy - BS Jastrzębie 85847000012001003042830011

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną klasyfikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 27. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 66,00 zł.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - mgr inż. Ewa Suchecka i Wiesława Zniszczoł tel. wew. 107 - pokój nr 27.

Termin składania ofert - do dnia 01.06.2006 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 27

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego- pokój nr 26.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
  • posiadają w rejestrze firmy zapis o działalności, zgodny z przedmiotem zamówienia

 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na zabezpieczenie p/powodziowe ujęcia - przepompowni TOM w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.05.2006 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.05.2006 14:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 180