Zebrzydowice, dnia 25.04.2006 r.

IR- przetarg 15/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693-307 fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice

CPV 45.42.00.00-7
  45.40.00.00-1
  45.30.00.00-0

Termin realizacji zadania: do dnia 30.09.2006 r.

Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wnieść zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, lub przelewem na konto Urzędu Gminy - BS Jastrzębie 85847000012001003042830011

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną klasyfikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 27. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 30,00 zł.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - mgr inż. Ewa Suchecka i Wiesława Zniszczoł tel. wew. 107 - pokój nr 27.

Termin składania ofert - do dnia 12.05.2006 r. do godz. 9:45

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego- pokój nr 26.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
  • posiadają w rejestrze firmy zapis o działalności, zgodny z przedmiotem zamówienia

 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.04.2006 11:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.04.2006 11:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 178