Protokół nr 38/06
Z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 16 lutego 2006 r.

Przewodniczący przywitał radnych, zaproszonych gości i przedstawił następujący porządek:

 1. Zapoznanie się z przygotowaniem Klubów Sportowych do rozgrywek w 2006 roku oraz ocena działalności za 2005 rok.
 2. Udział Klubów sportowych w krzewieniu masowej kultury fizycznej oraz zapoznanie się z propozycjami rekreacyjno-sportowymi klubów.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji pogratulował wyboru nowej Pani Prezes LKS Kończyce Małe i pozostałym prezesom.

Następnie przewodniczący przeszedł do punktu pierwszego posiedzenia i oddał głos zaproszonym gościom. Pierwszy głos zabrał prezes Uczniowskiego Gminnego Klubu Sportowego "Sokół" pan Sylwester Ratajczak. Sekcją wiodącą jest sekcja tenisa stołowego - 3 liga, piłkarze - c klasa po rundzie jesiennej na 2 miejscu, sekcja pływacka liczy około 40 członków, szachiści wyjeżdżają na zawody. Sekcję szachową prowadzi pan Chmielniak. Nowy trener piłkarski - Robert Rogalski (zawodnik I ligowego zespołu z Karwiny). Plany - Zlot Sokoli we wrześniu, Miniolimpik (tenis stołowy) końcem kwietnia br.

Kolejno głos zabrała prezes Ludowego Klubu Sportowego Kończyce Małe - pani Grażyna Cyrzyk. W LKSie są juniorzy, trampkarze w A klasie. Planujemy zorganizować festyny, turnieje tenisowe (są korty tenisowe), organizujemy Olimpiadę Dzieci Niepełnosprawnych, zgrupowania piłkarzy (Odra Wodzisław). Chcemy robić imprezy, aby ściągnąć ludzi na obiekty. LKS duży nacisk położył na młodzież, w sezonie letnim tenis, treningi piłki nożnej dla dzieci, na obiekcie siłownia.

Prezes GKS "Morcinek" pan Józef Tomala podał informacje o Górniczym Klubie Sportowym "Morcinek". W klubie działają cztery sekcje. Potrzebne są większe nakłady finansowe. Dużo prac zostało zrobionych w czynie społecznym. W planach - obchody 60-lecia klubu w dniu 3 czerwca 2006 r. Mankamentem brak ubikacji na zewnątrz. Zastępca Wójta odparł, że wniosek przesunięty na ten rok, inwestycja znajduje się na liście rezerwowej SPOROL-u. W ciągu najbliższych 2, 3 tygodni zostanie podzielona pula środków dodatkowych na roboty z listy rezerwowej. Jeżeli otrzymamy środki z tej puli, to bezzwłocznie ruszymy z robotami. Prezes zauważył, że działalność klubu dobrze reklamuje miejscowość, a środki potrzebne do utrzymania klubu stale rosną.

Radny Andrzej Rojek zapytał, ile wynosi sam budżet "sportowy" przeznaczony na działalność sportową. Pan Leon Brzuska odparł, że z kwoty 65.881,40 zł przychodu w roku ubiegłym zostało 400,00z ł. Średnio koszt utrzymania klubu wynosi 59 - 61 tys. zł. Brakuje pewnych sponsorów, gmina przekazuje 30 tys. zł, raz tyle trzeba wypracować. Roboty na boisku wykonane są w czynie społecznym. Opłacany jest gospodarz i instruktor.

Następnie głos zabrał Prezes LKS "Spójnia" Zebrzydowice. W klubie działają trzy drużyny (seniorzy, juniorzy, trampkarze). Młodych przybyło, z juniorami gorzej - klubu nie stać na nowych zawodników. Treningi rozpoczęły się na Sali od 17 lutego. Rozgrywki rozpoczną się od 1 kwietnia. Wszystkie mecze klub gra w soboty. W bieżącym roku na terenie KKS zostanie zorganizowany Turniej Sołectw. Planowane jest również spotkanie najstarszych działaczy klubu. Planowane zakończenie prac remontowo-inwestycyjnych na obiekcie KKS-u - maj br.

Pani Prezes LKS Kończyce Małe przedstawiła stanowisko Zarządu LKS. Na zebraniu Zarządu uchwalono wymianę junkersów w łazienkach, następnie zostało przygotowane pismo w tej sprawie i przekazane do tutejszego Urzędu Gminy. Zostały przyznane środki na remont dachu, ale według Zarządu priorytetem jest wymiana junkersów na bojlery elektryczne. Klub prowadzi działalność i taryfa za gaz jest wyższa. Chcemy wykonać remont ubikacji i pryszniców jak najmniejszym kosztem. Zastępca Wójta odparł, że pismo zostało złożone. W roku ubiegłym wszystkie kluby w wyznaczonym terminie złożyły wnioski do projektu budżetu. LKS wystąpił z wnioskiem, który zawierał siedem zadań remontowych, między innymi wykonanie remontu dachu (2 część) na budynku klubu, co zostało ujęte w budżecie na rok obecny.

Radny Andrzej Rojek zauważył, że przesunięcie środków nie wymaga wielkich zmian, tzn. zmiany uchwały, bo jest to ujęte w jednej pozycji budżetowej. Posiadając instalację gazową w budynku byłoby błędem przechodzić na elektryczną.

Zastępca Wójta powiedział, że decyzja nie zapadła. Na razie prowadzimy rozmowy w sprawie zmiany zadania remontowego. Do posiedzenia Zarządu LKS dostanie odpowiedź.

Radny Rojek poruszył sprawę braku sanitariatów w Kaczycach. Zastępca Wójta odpowiedział, że wystąpiono z wnioskiem o dotację. Są problemy, ponieważ w każdej miejscowości klub sportowy inaczej funkcjonuje. Obecnie prowadzona jest inwestycja na obiekcie sportowym w Zebrzydowicach. Nie można rozpocząć robót na wszystkich klubach, bo roboty te nie zostaną zakończone.

Przewodniczący komisji podziękował zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu i przeszedł do opiniowania projektów uchwał. Zastępca Wójta przedstawił projekty uchwał w następujących sprawach:

 • zmiany budżetu na 2006 rok,
 • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dot. termomodernizacji budynku przedszkola w Kaczycach,
 • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dot. termomodernizacji budynku przedszkola w Kończycach Małych,
 • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • uchylenia Uchwały nr XXXIII/358/05 z dnia 29.09.2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • określenia warunków udzielania pomocy w zakresie dożywiania,
 • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice, w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych, stanowiącej odcinki dróg na Osiedlu Karolinka,
 • zmiany Uchwały dot. utworzenia zakładu budżetowego p.n. "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji".
Do przedstawionych projektów uchwał nie było uwag.
Komisja zawnioskowała o dodatkową godzinę na zajęcia sekcji pływackiej Uczniowskiego Gminnego Klubu Sportowego "Sokół" Zebrzydowice na basenie w Zebrzydowicach.

Przewodniczący Rady - Kazimierz Grygierek zapytał, ile wydano na akcję "Zima". Zastępca Wójta odpowiedział, że obecnie kwota wynosi 200.000 zł.

Radny Grzegorz Kukuczka przypomniał sprawę składek ZUS. Zastępca odparł, że wystąpiono do placówek oświatowych gminy z pismami o wyliczenie tych kwot.

Przewodniczący Grygierek zapytał, jak sobie radzi GZWiK. Zastępca odpowiedział, że zaskakują awarię. Została przekazana dotacja do zakładu - 120 tys zł. Kierownik prowadzi rozmowy z firmami na temat wyboru metody ograniczenia strat na sieci.

Posiedzenie komisji zakończono o godzinie 1800.

Protokołowała Przewodniczył
Maria Puzio Zdzisław Sztymon

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Protokół nr 38/06 z posiedzenia w dniu 16 lutego 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.04.2006 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.04.2006 14:06

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 125