Protokół nr 37/06
Z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 26 stycznia 2006 r.

Przewodniczący przywitał obecnych i przedstawił następujący porządek:

  1. Podsumowanie działalności komisji za 2005 rok.
  2. Ocena stopnia realizacji wniosków zgłoszonych przez komisję w 2005 roku.
  3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji przeszedł do pkt. 1 i odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej za 2005 rok (sprawozdanie w załączeniu).

Sekcja pływacka przy UGKS liczy ponad 30 osób. Prezentuje bardzo wysoki poziom. Jeśli chodzi o naukę pływania, to był to strzał w dziesiątkę. Sekcja tenisa - w środku tabeli III ligi.

Nadolzianie zdobyli laur w Będzinie, był piękny koncert kolędowy w Kaczycach, jasełka. Kaczok zdobył II miejsce na przeglądzie w Katowicach. Chór "Echo" zdobył II miejsce na przeglądzie chórów w Żorach. W styczniu Echo miało 8 występów.

GOK przygotował pełną ofertę dla dzieci nie wyjeżdżających na ferie. Koło szkoły w Zebrzydowicach przygotowano lodowisko.

Ośrodek zdrowia w Zebrzydowicach - zostały prace zewnętrzne wykończeniowo-elewacyjne, segment wybudowany, winda zamontowana.

Ośrodek zdrowia w Kaczycach - prace na ukończeniu, skupiają się na pracach wykończeniowych. Założeniem pani Stępień było otwarcie ośrodka, ale z powodu mrozów termin otwarcia uległ przesunięciu.

W pkt. 2 posiedzenia Przewodniczący omówił pokrótce wnioski komisji z całego roku. Zostały one zrealizowane.

Następnie Przewodniczący przeszedł o spraw bieżących.

Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Grygierek zapytał o środki na akcję Zima. W trakcie wykonania około 190 tys. zł, zapłacono do tej pory 150 tys. zł. Do tej pory w terenach wiejskich nie było wywożonego śniegu, a tej zimy jest taka konieczność. Przy założeniu, że nie będzie już opadów, akcja może zakończyć się kwotą 250 tys. zł.

Radna Helena Wawrzyczek powiedziała, że na ul. Harcerskiej w Kaczycach prawie codziennie zdarzają się stłuczki. Jest bardzo wąsko i nie ma mijanek. Zastępca Wójta odparł, że ul. Harcerska jest 2 lata po odbiorze i została do niej opracowana ścieżka ruchu. Przy zmianie tej ścieżki należałoby przejść ponownie całą procedurę administracyjną. Przewodniczący Grygierek zaproponował, aby w momencie zelżenia mrozów posypać ulicę solanką. Zastępca Wójta odparł, że rozważana jest możliwość albo osolenia odcinków niebezpiecznych (żużel jest nieskuteczny) albo wykonanie kilku miejsc mijanek. Dotarła do Urzędu Gminy bardzo atrakcyjna cenowo oferta solanki firmy z Kielc. Próbujemy się w tej sprawie porozumieć z Powiatem. Dodał, że w razie potrzeby w budżecie dokonamy przesunięć. W rozdziale akcja Zima są jeszcze środki na bieżące utrzymanie dróg i z tego zostaną dokonane przesunięcia. Stan dróg na terenie naszej gminy jest bardzo niepokojący.

Przewodniczący komisji zapytał, czy jest zainteresowanie noclegownią. Zastępca Wójta odparł, że stale korzysta 6 osób. Budynek dworca PKP jest monitorowany. Komendant Policji jest zadowolony. Kolejne pytanie Przewodniczącego dotyczyło funkcjonowania Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zastępca Wójta odparł, że przejście nastąpiło łagodnie. Wystąpiła awaria koło przedszkola w Kończycach Małych. Wielki mróz uniemożliwił wykonanie naprawy. Obecnie prowadzone są rozmowy z firmą Rehau dot. uszczelniania rur od wewnątrz. Firma ma dobrą renomę. Przewodniczący Grygierek zauważył, że w starych rurach zbierał się osad, czy nie zawęzi to średnicy? Zastępca Wójta odpowiedział, że rury są czyszczone przed uszczelnianiem. Jest obsada na obiektach. Kierownik będzie dążył do utworzenia punktu dyspozytorskiego po godzinach pracy GZWiK. Stan zatrudnienia: 6 pracowników na obiektach, 2 sieciowych, 5 biurowych i obsługi technicznej. Został przekazany z Arkom program INKASO. Prowadzone są rozmowy z firmą dot. aktualizacji programu. Okres rozliczeniowy zostanie zmieniony na miesięczny. Opłaty będą prognozowane. Inkasent będzie sprawdzał stan licznika co 2 miesiące. Na przełomie roku GZWiK wyposażono w samochód "Lublin" i stary maluch po remoncie.

Przewodniczący komisji zaproponował, aby w "Wiadomościach znad Piotrówki" przedstawić mieszkańcom koszty akcji "Zima".

Radny Grzegorz Kukuczka zapytał, czy winda w Ośrodku Zdrowia w Zebrzydowicach będzie ogólnodostępna. Odpowiedź Zastępcy była twierdząca.

Radna Wawrzyczek poinformował, że w Domu Ludowym w Kaczycach w pomieszczeniach po byłym sklepie powstała świetlica.

Zastępca Wójta przedstawił informacje z posiedzenia Dwustronnej Międzyrządowej Komisji. Brak jest umów pomiędzy rządami Polski i Czech na przekroczenie granicy w miejscach innych niż określone w Rozporządzeniu. Umowy zostały przygotowane, ale nie są podpisane. Karbonia przejęła od GZE 2 rozdzielnie energetyczne w Kaczycach. Spółka ta gospodaruje również metanem wydobywanym ze złóż byłego "Morcinka". Metan jest typowo do ogrzewania, nie jest możliwe wykorzystywanie go na cele gospodarcze. Od ubiegłego roku stawka opłaty eksploatacyjnej za metan określona jest jako zerowa, z gazu ziemnego został wyodrębniony metan.

Przewodniczący komisji przedstawił pismo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie dotyczące oddelegowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do udziału w obserwacji sprawdzianów. W obserwacji sprawdzianów udział wezmą:

w szkole podstawowej w Zebrzydowicach - Helena Bartoszek
  w Kaczycach - Helena Wawrzyczek
  w Kończycach Małych - Tadeusz Żyła
  w Marklowicach Górnych - Tadeusz Fujcik
w gimnazjum w Zebrzydowicach - Tadeusz Wojacki
  w Kaczycach - Leon Brzuska.

Radny Grzegorz Kukuczka zapytał o współpracę z Gminą Potęgowo. Zastępca odparł, że będzie to prowadził Gminny Ośrodek Kultury.

Posiedzenie komisji zakończono o godzinie 1720.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Protokół nr 37/06 z posiedzenia w dniu 26 stycznia 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.04.2006 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.04.2006 14:05

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 163