Zarządzenie Nr 0151-IV/9/23/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 07 marca 2006 r.

w sprawie obniżenia stawki czynszu dla Polkomtel S.A. z/s w Warszawie.

Na podstawie § 1 pkt.9 Uchwały Nr XXVIII/299/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu

Zarządzam, co następuje:

§ 1

W wyniku negocjacji - postanawiam obniżyć firmie pod nazwą: POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, stawkę czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. G. Morcinka, w obrębie Otrębów, oznaczonej geodezyjnie jako parcela gruntowa nr: 434/48, zabudowanej żelbetowym kominem (byłej kotłowni na zlikwidowanej KWK "Morcinek") z przeznaczeniem na budowę i eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii komórkowej systemu DCS/GSM/UMTS, tj. czynsz wynikający z Umowy Najmu Nr PR.72243-U-1/06 z dnia 03 kwietnia 2006r. do kwoty : 1.800,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100 netto).

§ 2

Wykonanie powierzam Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie obniżenia stawki czynszu dla Polkomtel S.A. z/s w Warszawie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.04.2006 13:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.04.2006 13:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 47