Zarządzenie Nr 0151-IV/9/22/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 07 marca 2006 r.

w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2005 r.

Na podst. art. 199 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2005 r. stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

  2. Przedłożyć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2005 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.04.2006 13:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.04.2006 13:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 54