ZARZĄDZENIE Nr 0151-IV/6/14/06

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 06 luty 2006 r.

w sprawie : przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, oraz Uchwały Rady Gminy Zebrzydowice nr XXXV / 379 /05 z dnia 29 listopada 2005r w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela

zarządzam co następuje :

§ 1

Przyznać dyrektorom placówek oświatowych dodatek motywacyjny od dnia 01 marca 2006r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. w wysokości:

a) Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych - mgr Andrzej Czakon - 15 %
b) Zespół Szkół w Zebrzydowicach - mgr Czesława Haczek - 15 %
c) Zespół Szkół w Kaczycach - mgr Janusz Sikora - 15 %
d) Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych - mgr Jolanta Fuchs - 10 %
e) Gminne Publiczne Przedszkole w Zebrzydowicach - mgr Maria Wawrzyczek - 20 %

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2006 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.04.2006 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.04.2006 13:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 55