Zarządzenie Nr 0151-IV/5/13/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 7 lutego 2006 r.

w sprawie: Harmonogramu kontroli jednostek organizacyjnych gminy.

Na podst. art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz Zarządzenia Wójta Nr SG-0152/ 12/01 z dnia 31.12.2001 r. w sprawie planu kont, obiegu i kontroli dokumentów, kontroli wewnętrznej i gospodarki kasowej.

Zarządzam, co następujące:

§ 1.

Przeprowadzić kontrolę w jednostkach organizacyjnych Gminy wg harmonogramu określonego w załączniku Nr 1.

§ 2.

Kontrolę przeprowadzi Komisja, powołana na wniosek Skarbnika.
Podczas kontroli należy posiłkować się instrukcją kontroli wewnętrznej określoną w załączniku Nr 3 Zarządzenia Wójta Nr SG-0152/ 12/ 01.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr 0151-IV/5/13/06
z dnia 7 lutego 2006 r.

Kontrola kompleksowa

1. Szkoła Podstawowa Marklowice Górne II kw. 2006 r.
2. Gminne Przedszkole Zebrzydowice III kw. 2006 r.
3. Zespół Szkół Kaczyce IV kw. 2006 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: Harmonogramu kontroli jednostek organizacyjnych gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.04.2006 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.04.2006 13:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 59