ZARZĄDZENIE Nr 0151-IV/5/12/06

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 7 luty 2006r.

w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 5c pkt 3, art.34 a ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r z późniejszymi zmianami/, Zarządzeniem Wójta Gminy Zebrzydowice Nr 0151-IV/17/79/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2004/05

zarządzam co następuje :

  1. Zatwierdza się Aneks Nr 3 do "Projektu Organizacyjnego" na rok szkolny 2005 / 06 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych.

  2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych.

  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.02.2006r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.04.2006 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.04.2006 13:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 56