Zarządzenie Nr 0151-IV/3/9/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 18 stycznia 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenie układu wykonawczego budżetu Gminy Zebrzydowice na 2006 rok.

Na podst. art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami ), art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić układ wykonawczy budżetu Gminy Zebrzydowice na 2006 rok w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf jak w załącznikach 1- 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zatwierdzenie układu wykonawczego budżetu Gminy Zebrzydowice na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.04.2006 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.04.2006 13:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 57