Zarządzenie Nr 0151-IV/2/8/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie obniżenia stawki czynszu dla PGL "Zdrowie" w Kaczycach

Na podstawie § 1 pkt.10 Uchwały Nr XXVIII/299/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu

Zarządzam, co następuje

§ 1

Na wniosek Praktyki Grupowej Lekarzy "Zdrowie" S.C. w Kaczycach - postanawiam obniżyć PGL "Zdrowie S.C. w Kaczycach stawkę czynszu za wynajem lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ul. G. Morcinka 17 w Kaczycach, tj. czynsz wynikający z Umowy Najmu Nr PR.71442-1/04 z dnia 08 kwietnia 2004 r. do kwoty : 300,00 zł netto w okresie czasu od 1 stycznia do 31 sierpnia 2006 r.

§ 2

Wykonanie powierzam Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie obniżenia stawki czynszu dla PGL "Zdrowie" w Kaczycach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.04.2006 13:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.04.2006 13:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 57