ZARZĄDZENIE Nr 0151-IV/1/3/06

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 3 stycznia 2006 r.

w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Sikorze - dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

postanawiam :

§ 1

Udzielić pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach Panu Januszowi Sikorze do zorganizowania przetargu na śródroczny wyjazd uczniów na "zieloną szkołę".

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Sikorze - dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.04.2006 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.04.2006 12:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 52