Zebrzydowice, dnia 22.03.2006 r.

IR- przetarg 11/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693-307 fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek z masy asfaltobetonowej na gorąco na drogach Gminy Zebrzydowice.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.11.11.00-8, 45.11.11.00-9, 45.23.24.52-5, 45.23.33.30-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.91-5

Wykaz dróg do wykonania nakładek :

    Zebrzydowice :
    - ul. Srebrna     709 m2
    - ul. Wojska Polskiego     1649 m2
    - ul. Dworcowa     900 m2
    - łącznik ul. Wojska polskiego do ul. Granicznej     1025 m2
    - ul. Skotnicka     1066 m2
    - ul. Makowa     450 m2
    - ul. Stawowa do ul. Wałowej     1664 m2
    - ul. Akacjowa przez las     1100 m2
    Kończyce Małe :
    - ul. Hiacyntowa     379 m2
    - ul. Jodłowa     1200 m2
    - ul. Hallera     1164 m2
    Marklowice Górne
    - ul. Dębowa do ul. Leśnej     1500 m2
    Kaczyce
    - ul. Dworkowa     904 m2
    - ul. Konopnickiej - boczna     763 m2
    - ul. Matejki - boczna     982 m2

Kryteria oceny ofert - cena 100 %

Termin wykonania zamówienia : 04.08.2006 r.

Wadium w wysokości 20.000,00 zł należy wnieść zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub przelewem na konto Urzędu Gminy - BS Jastrzębie 85847000012001003042830011

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną klasyfikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Termin związania z ofertą - 60 dni kalendarzowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 27. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 34,00 zł.

Informacji o przedmiocie zamówienia udzielają inspektorzy Bronisław Piekar i Kazimierz Herman, tel. wew. 131 - pokój nr 24.

Termin składania ofert - do dnia 16.05.2006 r. do godz. 9:45

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego- pokój nr 26.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
  • posiadają w rejestrze firmy zapis o działalności, zgodny z przedmiotem zamówienia

 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na wykonanie nakładek z masy asfaltobetonowej na gorąco na drogach Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:22.03.2006 14:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:22.03.2006 14:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 171