Zarządzenie Nr 0151-IV/53/124/05
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmiany harmonogramu kontroli.

Na podst. art. 127 ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzenia Wójta Nr SG-0152/12/01 z dn. 31.12.2001 r. w sprawie planu kont, obiegu i kontroli dokumentów, kontroli wewnętrznej i gospodarki kasowej.

Zarządzam, co następujące:

§ 1.

W Zarządzeniu Wójta Nr 0151-IV/11/26/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie harmonogramu kontroli jednostek organizacyjnych gminy zmienić załącznik, który otrzymuje brzmienie:

,, Kontrola kompleksowa  
  1. Zespół Szkół Zebrzydowice IV kw. 2005 r.  
  2. Szkoła Podstawowa Kończyce Małe         I kw. 2006 r. ''.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: zmiany harmonogramu kontroli
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.02.2006 06:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.02.2006 06:52

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 123