Zarządzenie Nr 0151-IV/51/121/A/05
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu na 2006 r.

Na podst. art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ).

Zarządzam:

§ 1

Przyjąć następującą autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2006 rok:

  1. Zmienić załącznik Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w związku z :

    usunięciem niektórych zadań, których realizacja kończy się cyklem dwuletnim,
    przeprowadzonymi przetargami i rozłożeniem realizacji zadań w wydłużonym terminie
    zgłoszeniem zadania do dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG - Funduszu Norweskiego

  2. Przyjąć do zatwierdzenia plany finansowe Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

  3. W związku z punktem 2 wprowadzić dwa nowe załączniki o nr 13 i 13a.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu na 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.02.2006 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.02.2006 14:06

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 125