Zarządzenie Nr 0151-IV/51/121/05
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 22 grudnia 2005r.

w sprawie : zmiany budżetu na 2005 rok

Na podst. art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( jedn. tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami)

Zarządzam, co następuje :

§ 1

Dokonać przesunięcia z rezerwy celowej:

z: dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 80.000,00 zł
 
na: dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie    
  § 2710 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwotę 80.000,00 zł

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.02.2006 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.02.2006 14:06

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 131