ZARZĄDZENIE Nr 0151-IV/45/113/05

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 14. września 2005 r.

w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 i Nr 4 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 5c pkt 3, art.34 a ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004r./, Zarządzeniem Wójta Gminy Zebrzydowice Nr 0151-IV/17/13/29/05 z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2005/06

zarządzam co następuje :

  1. Zatwierdza się Aneks Nr 3 i Nr 4 do "Projektu Organizacyjnego" na rok szkolny 2005 / 06 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach.

  2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zebrzydowicach.

  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.11.2005 r. .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 i Nr 4 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.02.2006 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.02.2006 13:58

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 122