Z A R Z Ą D Z E N I E Nr SG-0151-IV/43/107/05

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 08 listopada 2005 r.

w sprawie: zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Zebrzydowice Nr SG-0151-IV/2/3/05 z dnia 11 stycznia 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art 41 ust i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz.U.Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami).

Zarządzam co następuje :

 1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr SG-0151-IV/2/3/05 z dnia 11 stycznia 2005 r. :
   

  1) przesuwa się z punktu II ppkt. 3 o treści " koszty sporządzania opinii biegłego sądowego dla potrzeb Sądu Rejonowego ...", kwotę w wysokości 1 000,00 zł.,
  2) dodaje się do punktu IV ppkt. 1 o treści " kontynuacja pracy w świetlicach środowiskowo - socjotereapeutycznych ..", kwotę w wysokości 500,00 zł. z przeznaczeniem dla potrzeb świetlicy środowiskowo - socjoterapeutycznej w Marklowicach Górnych,
  3) dodaje się do punktu I o treści " funkcjonowanie Gminnej Komisji..." kwotę w wysokości 500,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Zebrzydowice Nr SG-0151-IV/2/3/05 z dnia 11 stycznia 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.02.2006 13:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.02.2006 13:53

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 115