Uchwała Nr XXXVI/394/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/248/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie podpisania umowy o rekompensacie dla Gminy Zebrzydowice w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu działalności górniczej, realizowanej przez Kopalnię ĆSM, w górniczej strefie ochronnej, w okresie od 2006r. do 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

Zaakceptować aneks nr 1 do Umowy o rekompensacie dla Gminy Zebrzydowice w RP z tytułu działalności górniczej, realizowanej przez Kopalnię ĆSM w górniczej strefie ochronnej, w okresie od 2006 - 2010, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnić Wójta do podpisania aneksu do umowy ze stroną czeską.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/248/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie podpisania umowy o rekompensacie dla Gminy Zebrzydowice w Rzeczypospolitej Polskiej z ...
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2006 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2006 09:30

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 262