Uchwała nr XXXVI/387/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

§ 1

Wyposaża się "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" z siedzibą w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6, w majątek trwały o łącznej wartości w złotych:

1 Sieć wodociągowa 4.203.485,87
2 Sieć kanalizacyjna 7.225.759,23
3 Ujęcia wody 3.409.885,91
4 Oczyszczalnie ścieków 1.771.254,12
5 Zespoły komputerowe 17.474,06
6 Faks 1.220,00
  Razem 16.629.079,19

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2006 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2006 09:21

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 253