Uchwała Nr XXXVI/385/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., z późn. zmianami), w związku z § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz.1222)

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

§ 1

Ustalić wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Zebrzydowice w kwocie 700,00 zł (Słownie: siedemset złotych).
Tabela stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


 
 
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/385/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
I 700 - 849
II 699 - 908
III 747 - 968
IV 796 - 1027
V 844 - 1086
VI 893 - 1146
VII 942 - 1205
VIII 990 - 1265
IX 1039 - 1324
X 1087 - 1403
XI 1152 - 1482
XII 1217 - 1562
XIII 1282 - 1641
XIV 1347 - 1720
XV 1411 - 1799
XVI 1476 - 1878
XVII 1541 - 1958
XVIII 1606 - 2037
XIX 1671 - 2116
XX 1735 - 2215
XXI 1816 - 2314

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2006 09:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2006 09:20

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 211