Uchwała nr XXXV/376/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 24a Ustawy z dnia 21 stycznia 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 z późn. zm.) na wniosek Wójta

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

Ustalić obowiązujące ceny i stawki opłat zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice;

Ceny i stawki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1) przyjmuje się jednolitą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 3,38zł/m³ wody plus podatek VAT w wysokości 7% dla wszystkich odbiorców usług,
2) zatwierdza się opłatę stałą w wysokości ceny:
  - 1m³ wody - tj. 3,38zł plus podatek VAT w wysokości 7% - dla odbiorców posiadających liczniki o średnicy 15mm i 20mm,
  - 3 m³ wody -tj. 10,14zł plus podatek VAT w wysokości 7% - dla odbiorców posiadających liczniki o średnicy 25mm,
  - 5 m³ wody - tj. 16,90zł plus podatek VAT w wysokości 7% - dla odbiorców posiadających liczniki o średnicy 50mm,
  - 10 m³ wody - tj. 33,80zł plus podatek VAT w wysokości 7% - dla odbiorców posiadających liczniki o średnicy 80mm i większej średnicy.

§ 2

Ceny i stawki opłat określone w § 1 obowiązują od dnia podjęcia działalności przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, tj. od dnia 01.01.2006r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.12.2005 08:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.12.2005 08:52

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 219