Protokół Nr 27/05
z posiedzenia komisji społecznej w dniu 17 lutego 2005 roku.

Przewodniczący komisji Pan Tadeusz Fujcik przywitał obecnych i przedstawił porządek spotkania:

 1. Zapoznanie się z przygotowaniem klubów sportowych do rozgrywek w 2005 roku oraz ocena działalności za 2004 rok.
 2. Prezentacja planów imprez sportowych organizowanych przez kluby sportowe w związku z obchodami Jubileuszu 700-lecia w poszczególnych sołectwach.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący przeszedł do pkt. 1 spotkania i oddał głos przedstawicielom klubów sportowych.

Jako pierwszy głos zabrał pan Sylwester Ratajczak - przedstawiciel Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sokół". Sekcja tenisa stołowego zajęła 3 miejsce, pan Ireneusz Kopiec wziął udział w olimpiadzie w Melbern w Australii, jesienią zgłosimy trampkarzy. Organizacja imprez: 28 maja - majówka sportowa (mecze od żaków do oldbojów), chcemy zaprosić Czechów z Petrowic; w sierpniu planujemy festyn sportowy na strażnicy OSP w Marklowicach Górnych. Przewodniczący zapytał o tenis stołowy. Pan Ratajczak odrzekł, że wszystkie mecze rozgrywane są w szkole, rozpoczynają się o godz. 18. Powstała sekcja pływacka, został opracowany regulamin i harmonogram treningów, kierownikiem jest pan Grzegorz Kukuczka.

Następnie głos zabrał przedstawiciel GKS "Morcinek" pan Leon Brzuska - drużyna bardzo dobrze grała wiosną, w rundzie jesiennej seniorzy zajęli 11 miejsce na 17 w klasie okręgowej, juniorzy i trampkarze nie utrzymali miejsca w klasie wyższej. Przygotowania na 2005 rok - tradycyjnie w czerwcu dzień dziecka, w czasie wakacji rozgrywki oldbojów z Czech. Treningi odbywają się od 3 stycznia, 4 x w tygodniu. Zawodnicy - 80 zgłoszonych.

Wypowiedział się pan Władysław Kołatek - przedstawiciel LKS "Kończyce Małe" - drużyna na półmetku, treningi wznowione od 7 stycznia, nikt z zawodników nie odszedł. Zrobiono szatnie, wymalowano korytarze, urządzono kort tenisowy. Rozgrywano mecze sparingowe na boisku, zgrupowania na obiektach LKS "Odra" Wodzisław, w sezonie trenowała także drużyna z Moskwy (około 80 dzieci). Planowane imprezy: 1 - 3 maja spartakiada integracyjna, przyjadą Czesi, Słowacy, Szwedzi.

Przedstawiciel KKS "Spójni" pan Leon Kopiec - odeszli zawodnicy pochodzący z Jastrzębia, z Pielgrzymowic chce wrócić 2 zawodników i 1 z Hażlacha, mało osób bierze udział w treningach w terenie, treningi prowadzone są 2 x w tygodniu na hali. Z imprez - dla dzieci (termin do uzgodnienia), na zakończenie sezonu festyn. Podczas turnieju rocznika 90 (2 klasa gimnazjum) drużyna zajęła 1 miejsce, jej trenerem jest pan Jarosław Utikal.

Pan Grzegorz Kukuczka powrócił do tematu wciągnięcia młodych członków do zarządów klubów. Pan Józef Tomala z "Morcinka" odparł, że mają propozycję 2 młodych członków na walne zebranie w marcu.

Przedstawiciele klubów sportowych wystąpili z zapytaniem, czy istnieje możliwość przyspieszenia terminu składania ofert na działalność sportową klubów i z prośbą o wystąpienie do Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie finansowania sędziów w rozgrywkach piłki nożnej seniorów, traktując tę imprezę jako masową. Komisja przegłosowała oba wnioski klubów sportowych jednogłośnie 8 głosami za.

Opiniowanie projektów uchwał:

 • w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok - Zastępca Wójta omówił proponowane przesunięcia w budżecie, projekt przyjęto jednogłośnie 8 za,
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (termomodernizacja budynku Urzędu Gminy) - przyjęto jednogłośnie 8 za,
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kanalizacja sanitarna Kaczyce etap III b) - przyjęto jednogłośnie 8 za,
 • w sprawie ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na krytą pływalnię przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach oraz ustalenia cen biletów wstępu na sale gimnastyczne w szkołach, na siłownię w Zespole Szkół w Kaczycach i Zebrzydowicach oraz na halę sportową w Zespole Szkół w Zebrzydowicach - odczytano pismo GPK SG dot. odpłatnego wynajmu Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Zebrzydowicach. Komisja zaproponowała dopisanie w § 6 pkt. 4 o treści: "Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej, Komisariat Policji w wymiarze do 2 godzin tygodniowo w okresie od października do marca, według zawartej umowy". Wniosek przyjęto jednogłośnie 8 za.
 • w sprawie wyróżnienia dla Pana Ireneusza Kopca za promocję Gminy Zebrzydowice - przegłosowano jednogłośnie 8 za,
 • w sprawie zmiany statutu Gminy Zebrzydowice - przyjęto jednogłośnie 8 za,
 • w sprawie ustalenia stawek czynszu - komisja zaproponowała obniżyć propozycje kwot:
  w pkt. 8.3 z przeznaczeniem na organizowanie styp: - w Kaczycach 100 zł
  w pkt. 8.4 z przeznaczeniem na organizowanie imprez okolicznościowych - w Kaczycach 100 zł. Wniosek przyjęto jednogłośnie 8 za.
 • w sprawie zaopiniowania projektów aglomeracji "Zebrzydowice" i "Kończyce Małe" - przyjęto jednogłośnie 8 za.

W sprawach bieżących przewodniczący odczytał następujące pisma skierowane do komisji:

 • Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dot. nawiązania współpracy z Okręgiem Suceava w Rumunii
 • Wójta Gminy dot. propozycji użyczenia samochodu Polonez Komisariatowi Policji - komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek 6 głosami za,
 • Apel Rady Miasta Płocka
 • Wicewojewody Śląskiego dot. rozwiązywania problemów społecznych
 • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie
 • skargę mieszkanki Kaczyc na brak odpowiedzi w sprawie jej zatrudnienia w nowopowstałej świetlicy w Kaczycach. Komisja skierowała ww. pismo do Wójta z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutu braku odpowiedzi na ofertę zatrudnienia.

Komisja wysunęła wniosek o utworzenie i dokonanie wpisów do Księgi Zasłużonych.

Na akcję "Zima" wydano ponad 100.000 zł.

Posiedzenie komisji zakończono o godzinie 18:30.

Protokołowała Przewodniczący komisji
Joanna Stawarczyk Tadeusz Fujcik

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Protokół nr 27/05 z posiedzenia w dniu 17 lutego 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 09:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.10.2005 09:14

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 147