Zebrzydowice 13.09.2005 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) w związku z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Informuję, że:

W dniu 16.09.2005 r., o godz. 900 w Sali komisji rady gminy pok. 26 odbędzie się losowanie składów obwodowych komisji wyborczych

Nr obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Obwód nr 1 K a c z y c e
Obwód nr 2 K o ń c z y c e   M a ł e
Obwód nr 3 K o ń c z y c e   M a ł e
Obwód nr 5 Z e b r z y d o w i c e
Obwód nr 6 Z e b r z y d o w i c e

Losowanie przeprowadzone zostanie poprzez wylosowanie spośród zgłoszonych przez pełnomocników, 8 kandydatów na członków komisji.

Uzasadnienie

W przypadku zgłoszenia przez pełnomocników do składu obwodowej komisji wyborczej więcej niż ośmiu kandydatów, wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala skład komisji w trybie publicznego losowania. Informację o miejscu, dacie i godzinie losowania wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na dwa dni przed losowaniem, wywieszając w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, zawiadomienie. Losowanie nie odbędzie się w obwodzie głosowania w Marklowicach Górnych, albowiem w obwodzie tym zgłoszono wymaganą liczbę kandydatów.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zawiadomienie o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.09.2005 12:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.09.2005 12:24

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 192