wersja do wydruku Piotr Gęsior 28.04.2005 13:32

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 1 oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y   Z E B R Z Y D O W I C E

z dnia 26 kwietnia 2005 r.

w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 1 oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach dla wyborców uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 26 czerwca 2005r.

     Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXX/318/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych dla wyboru radnych do Rady Gminy Zebrzydowice oraz ilości mandatów,( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 60 poz. 2152), zarządzeniem nr 98/05 Wojewody Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2005r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice w okręgu nr 1.( Dz. Urz. Woj.Śląskiego Nr 46 poz. 1270).

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości

Informację o okręgu wyborczym nr 1 w którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Zebrzydowice wyznaczone na niedzielę 26 czerwca 2005 r.

Nr okręgu wyborczego Granica okręgu
Sołectwo Kaczyce
Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
1 ulice : Czereśniowa, Dworkowa, Harcerska, Jabłoni, Jana III Sobieskiego, Kłosowa, Kolonii, Konopnickiej, Krótka, Ludowa, Magnolii, Mała, Matejki, Morcinka, Ogrodnicza, Olchowa, Otrębowska, Pocztowa, Podleśna, Pogodna, Słoneczna, Spokojna, Stalmacha, Średnicowa, Tuwima, Wojewódzka, Zakątek Leśny 1

 
 
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej
Urząd Gminy Zebrzydowice
ul. Ks.A.Janusza 6
pok. nr 27
tel. 4693-307
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 1 oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:28.04.2005 13:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:24.02.2020 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.02.2020 13:51Dokument został odzyskany. (Piotr Gęsior)
24.02.2020 13:51Dokument usunięto. (Piotr Gęsior)
28.04.2005 13:32 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)
Liczba wyświetleń dokumentu: 103