Uchwała Nr XXVIII/300/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie: zmiany statutu Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

W załączniku do uchwały nr VII/61/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Zebrzydowice wprowadzić następującą zmianę:

§ 9 ust. 1

- skreślić pkt 6,7,8,9.

- dodać pkt 12 w brzmieniu

"Gminne Przedszkole Publiczne".

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: zmiany statutu Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.03.2005 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.03.2005 12:03

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 273