OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
PR.6151.4.2023 z dnia 31.10.2023

Wójt Gminy Zebrzydowice działając w oparciu o art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018r. prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 poz. 1082 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 182 planuje się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "JASTRZĄB" w Pruchnej.

Plan polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 182:

Lp. Data dzień
godzina
Miejsce
zbiórki
Teren polowań Gatunek
zwierzyny
Kierownik
polowania
Uwagi
1. 03.11.2023
godz. 8:00
Gajówka
Rudnik
Las Pruchna,
Dębowiec
Jeleń, dzik,
sarna,
drapieżnik
Kozieł, Żyła Zakończenie
o godzinie 13:00
domek myśliwski
2. 02.12.2023
godz. 8:00
Szlaban
Las Czarny
Las Czarny Jeleń, dzik,
sarna,
drapieżnik
kol. Golasowski/2 Zakończenie
o godzinie 13:00
domek myśliwski
3. 06.01.2024
godz. 8:00
Most koło Witoszka Las Pruchna,
Dębowiec
Jeleń, dzik,
sarna,
drapieżnik
kol. Chmiel/4 Zakończenie
o godzinie 13:00
domek myśliwski

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przeplanowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnianiem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - nr działki ewidencyjnej o obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
Dzierżawca albo zarządca przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 182
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.10.2023 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Natalia Wawrzyczek
Data na dokumencie:
31.10.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.10.2023 12:07

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 20