Zebrzydowice, dnia  16.10.2023 r.

IR.271.18.2023

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 zł na realizację zadania pn.: Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – miejsc odpoczynku rodzinnego – w Gminie Zebrzydowice wybrano ofertę firmy::

  P.P.U.H. WASP-BUD Jarosław Spandel
ul. Jagiellońska 25a, 43-410 Kończyce Małe

Cena oferty: 437 220,68 zł w tym podatek VAT w wysokości 81 756,71 zł

Oferta została wybrana na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ. Wybrana oferta otrzymała najwyższa ilość punktów spośród złożonych ważnych ofert, a Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zadania, określone w SWZ i potwierdził brak podstaw do wykluczenia..

Kryteria oceny ofert:

  • Cena - 60 %
  • Okres gwarancji / rękojmi za wady – 40 %%

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  P.P.U.H. WASP-BUD Jarosław Spandel
ul. Jagiellońska 25a, 43-410 Kończyce Małe

Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
Oferta nr 2.  „REMONT-EX” sp. z o.o.
ul. Larysza 11, 44-200 Rybnik

Przyznana łączna punktacja: 92,57 pkt (52,57 pkt + 40 pkt)
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty - Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – miejsc odpoczynku rodzinnego – w Gminie Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.10.2023 11:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Katarzyna Trzcińska
Data na dokumencie:
16.10.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.10.2023 11:26

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 21