Zebrzydowice, dnia  06.10.2023 r.

IR.271.19.2023

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 zł na realizację zadania pn.: Wykonanie prac związanych z akcją zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Zebrzydowice i Marklowice Górne w Gminy Zebrzydowice wybrano ofertę firmy:

  PPHU WAMIX MICHAŁ WAWRZYCZEK
ul. Ks. A. Janusza 59, 43-410 Zebrzydowice

Cena oferty:
C1 – koszt wykonania 1 godz. akcji czynnej ciągnika z pługiem – 180,00 zł
C2 – koszt wykonania 1 godz. akcji czynnej zestawu chodnikowego – 160,00 zł
C3 – koszt wykonania 1 godz. akcji czynnej ciągnika z rozrzutnikiem materiału posypowego – kruszywo naturalne lub sztuczne – 260,00 zł
C4 – koszt wykonanie 1 godz. pracy ciągnika z rozrzutnikiem materiału posypowego – kruszywo naturalne lub sztuczne z solą – 300,00 zł
C5 – koszt wykonania 1 godz. akcji czynnej ciągnika z rozrzutnikiem materiału posypowego – piasek – 280,00 zł
C6 – koszt wykonania 1 godz. pracy ciągnika z rozrzutnikiem materiału posypowego - piasek z solą – 320,00 zł
C7 – koszt wykonania 1 godz. pracy koparko-ładowarki – 220,00 zł
C8 – koszt wykonania 1 godz. pracy ładowarki – 300,00 zł
C9 – koszt wykonania 1 godz. pracy samochodu ciężarowego z pługiem – 500,00 zł
C10 – koszt pracy posypywania chodników piaskiem – 220,00 zł

Oferta została wybrana na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ. Wybrana oferta otrzymała najwyższa ilość punktów spośród złożonych ważnych ofert, a Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zadania, określone w SWZ i potwierdził brak podstaw do wykluczenia.

Kryteria oceny ofert:

  • Cena - 60 %
  • Termin płatności faktury – 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  PPHU WAMIX MICHAŁ WAWRZYCZEK
ul. Ks. A. Janusza 59, 43-410 Zebrzydowice
Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty - Wykonanie prac związanych z akcją zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Zebrzydowice i Marklowice Górne w Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.10.2023 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Katarzyna Trzcińska
Data na dokumencie:
06.10.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.10.2023 10:58

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 35