Zebrzydowice, dnia  06.10.2023 r.

IR.271.16.2023

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 zł na realizację zadania pn.: Wykonanie prac związanych z akcją zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Kończyce Małe i Kaczyce w Gminy Zebrzydowice wybrano ofertę firmy:

  LEMA Firma Usługowa Leszek Macura
ul. Olchowa 3, 43-417 Kaczyce

Cena oferty:
C1 – koszt wykonania 1 godz. akcji czynnej ciągnika z pługiem – 140,00 zł
C2 – koszt wykonania 1 godz. akcji czynnej zestawu chodnikowego – 130,00 zł
C3 – koszt wykonania 1 godz. akcji czynnej ciągnika z rozrzutnikiem materiału posypowego – kruszywo naturalne lub sztuczne – 230,00 zł
C4 – koszt wykonanie 1 godz. pracy ciągnika z rozrzutnikiem materiału posypowego – kruszywo naturalne lub sztuczne z solą – 270,00 zł
C5 – koszt wykonania 1 godz. akcji czynnej ciągnika z rozrzutnikiem materiału posypowego – piasek – 260,00 zł
C6 – koszt wykonania 1 godz. pracy ciągnika z rozrzutnikiem materiału posypowego - piasek z solą – 310,00 zł
C7 – koszt wykonania 1 godz. pracy koparko-ładowarki – 250,00 zł
C8 – koszt wykonania 1 godz. pracy ładowarki – 200,00 zł
C9 – koszt wykonania 1 godz. pracy samochodu ciężarowego z pługiem – 300,00 zł
C10 – koszt pracy posypywania chodników piaskiem – 310,00 zł

Oferta została wybrana na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ. Wybrana oferta otrzymała najwyższa ilość punktów spośród złożonych ważnych ofert, a Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zadania, określone w SWZ i potwierdził brak podstaw do wykluczenia.

Kryteria oceny ofert:

  • Cena - 60 %
  • Termin płatności faktury – 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  LEMA Firma Usługowa Leszek Macura
ul. Olchowa 3, 43-417 Kaczyce

Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty - Wykonanie prac związanych z akcją zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Kończyce Małe i Kaczyce w Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.10.2023 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Katarzyna Trzcińska
Data na dokumencie:
06.10.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.10.2023 10:55

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 39