Zebrzydowice, dnia 28.09.2023 r.

IR.271.17.2023

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 zł na realizację zadania pn.: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowicewybrano ofertę firmy:

DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice

Cena brutto: 246 720,82 zł w tym podatek VAT w wysokości 46 134,79 zł

Oferta została wybrana na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ. Wybrana oferta otrzymała najwyższa ilość punktów spośród złożonych ważnych ofert, a Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zadania, określone w SWZ i potwierdził brak podstaw do wykluczenia.

Kryteria oceny ofert:

  • Cena - 60 %
  • Okres gwarancji / rękojmi za wady - 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice

Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)

 

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.09.2023 13:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Katarzyna Trzcińska
Data na dokumencie:
28.09.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.09.2023 13:10

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 32