Zebrzydowice, 22.09.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w dniu 28 września 2023 r. o godzinie 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematyka posiedzenia:

 1. Gminne Przedszkole Publiczne oraz Szkoły Podstawowe w Gminie Zebrzydowice
  • Sprawozdanie dyrektorów szkół i dyrektor przedszkola dot. przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2023/2024, ilość oddziałów, dzieci, pracowników, wakaty, basen,
  • Ilość uczniów/dzieci naszych placówek oświatowych, mających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych oraz specjalistycznych (również logopedyczna),
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna w poszczególnych placówkach,
  • informacje o wynikach egzaminów ósmoklasistów,
  • ilość dzieci korzystających ze świetlicy (rano i po południu) - organizacja pracy szkoły w tym obszarze,
  • ilość dzieci korzystających z posiłków w placówce odpłatnie i za darmo,
  • uczniowie i przedszkolaki z Ukrainy - stan na dzień redagowania sprawozdania,
  • zapoznanie Komisji z ofertą działań pozalekcyjnych i z jakich środków są finansowane,
  • udział w programach ministerialnych, unijnych i innych,
  • bezpieczeństwo w placówkach oświatowych naszej gminy i istniejące zagrożenia w temacie zdrowia i bezpieczeństwa,
  • omówienie prac inwestycyjnych i remontowych w placówkach oświatowych,
  • najpilniejsze potrzeby placówek oświatowych naszej gminy.
 2. Wykorzystanie środków pieniężnych w GPP w Zebrzydowicach za okres od 1 stycznia - do września 2023 r.
 3. Informacje dot. niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie naszej gminy (ilość dzieci, wydatki, dofinansowania).
 4. Liczba dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do placówek poza naszą gminą.
 5. Sprawy różne.

Posiedzenie komisji odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

  Przewodniczący Komisji Społecznej
Rady Gminy Zebrzydowice
Beata Piątkowska

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 28 września 2023 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.09.2023 11:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
22.09.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.09.2023 11:50

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 51