Przedmiot postanowienia

Postanowienie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia  3 lipca 2023 r., znak: DLI-I.7620.31.2022.LB.5, o zawieszeniu z urzędu postępowania odwoławczego w sprawie zmiany, w trybie art. 155 kpa, decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2019 r., znak: DLI.2.6620.5.2018.AN.24, uchylającej w części i umarzającej postępowanie organu I instancji w tym zakresie, uchylającej i orzekającej w tym zakresie, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Śląskiego Nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., znak: IFXIII.747.10.2017, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami), w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”, zmienionej decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 13 listopada 2020 r., znak: DLI-I.7620.10.2019.PS.6 – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie postanowienia Ministra Rozwoju i Technologii, z dnia 11 stycznia 2022 r., znak: DLI-I.7620.22.2021.KT.2, utrzymującego w mocy postanowienie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r., DLI-III.7620.15.2019.MM.15 (DLI-III.4620.22.2019.JK), o odmowie wznowienia postępowania zakończonego ww. decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2019 r., znak: DLI.2.6620.5.2018.AN.24.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Obwieszczenie ws. budowy, przebudowy i remontu układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami)

Strona BIP Ministerstwa Rozwoju i Technologii z obwieszczeniem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/obwieszczenie-ws-budowy-przebudowy-i-remontu-ukladu-torowego-wraz-z-elementami-infrastruktury-towarzyszacej-na-odcinku-katowice--katowice-ligota-tychy--czechowice-dziedzice--zebrzydowice--granica-panstwa-z-czechami2

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 września, znak: DLI-I.7620.31.2022.LB.6 o wydaniu postanowienia z dnia 3 lipca 2023 r., znak: DLI-I.7620.31.2022.LB.5, o zawieszeniu z urzędu postępowania odwoławczego w sprawie zmiany, w trybie art. 155 kpa, decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2019 r., znak: DLI.2.6620.5.2018.AN.24
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.09.2023 10:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Aleksandra Noceń
Data na dokumencie:
20.09.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.09.2023 10:45

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 74