ZAWIADOMIENIE

W dniu 21 września 2023 r. o godzinie 1530
w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice
odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematyka posiedzenia:

 1. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom.
 2. Podjęcie uchwał:
  • Nr XXXII/425/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • Nr XXXII/426/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok,
  • Nr XXXII/427/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
  • Nr XXXII/428/2023 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/110/2019 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego - Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych,
  • Nr XXXII/429/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych na 2024 rok,
  • Nr XXXII/430/2023 w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2024 roku,
  • Nr XXXII/431/2023 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,
  • Nr XXXII/432/2023 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,
  • Nr XXXII/433/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Zebrzydowice obejmującego obszar w rejonie ulicy Dworcowej w miejscowości Zebrzydowice oraz obszar w rejonie ulicy Podleśnej w miejscowości Kaczyce,
  • Nr XXXII/434/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice.
 3. Wolne wnioski i informacje.
  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Mirosław Franciszek Staniek

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 21 września 2023 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.09.2023 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
15.09.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.09.2023 10:58

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 50